Onze MVO-projecten

Wij ondersteunen het Global Compact van de Verenigde Naties, ’s werelds grootste en belangrijkste initiatief voor verantwoord ondernemen. Ter bevordering van de vooruitgang op wetenschappelijk gebied hebben we samenwerkingsverbanden opgezet met instellingen voor hoger onderwijs waarmee wij nieuwe en innovatieve producten kunnen ontwikkelen door middel van deskundig onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast zijn we betrokken bij diverse liefdadigheidsprojecten, maken we gebruik van hernieuwbare energie en energie-effici├źnte technologie├źn, en bieden we onze medewerkers talloze diensten aan. Een selectie van onze MVO-activiteiten vindt u hieronder.

Missie

R-Biopharm onderscheidt zich door een eerlijke, teamgerichte aanpak die zowel door klanten als onderzoekspartners wordt gewaardeerd. Ons doel is een competent aanspreekpunt te zijn voor klanten in alle branches. R-Biopharm is betrokken bij een reeks intrigerende, toekomstgerichte gebieden in de klinische diagnostiek en de analyse van voeding en diervoeders. Het primaire doel is om nieuwe, veelzijdige en snelle tests te ontwikkelen, waarmee een breed scala aan analytische vragen nog sneller kan worden beantwoord.

Hebt u vragen of suggesties met betrekking tot onze MVO-programma’s, stuur ons dan een e-mail op csr@r-biopharm.de!

Bedrijfsinspanningen

UN Global Compact


In 2018 zijn we toegetreden tot het UN Global Compact. Het UN Global Compact is ’s werelds grootste en belangrijkste initiatief voor verantwoord ondernemen en is in 2000 gestart onder auspici├źn van de Verenigde Naties. Het is een internationale groep bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Het doel van het initiatief is om het globaliseringsproces meer maatschappelijk en ecologisch verantwoord te maken.

Door ondersteuning van het Global Compact van de VN verplichten wij ons ertoe om ons te houden aan universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming, corruptiebestrijding en de naleving van deze principes binnen onze invloedssfeer te bevorderen.

B.A.U.M. – gedragscode voor duurzaam ondernemen


Behalve van het UN Global Compact is R-Biopharm ook lid van B.A.U.M., het grootste Europese netwerk voor duurzaam ondernemen. Wij zetten ons hierbij in voor een duurzame manier van zakendoen en nemen verantwoordelijkheid voor de natuur, de maatschappij en toekomstige generaties.

Darmst├Ądter Werkst├Ątten


Wij werken samen met de “Darmst├Ądter Werkst├Ątten” (sociale werkplaatsen in Darmstadt) en bieden door deze samenwerking een aantal ge├»ntegreerde arbeidsplaatsen in ons bedrijf aan. De functies zijn afgestemd op de individuele capaciteiten van mensen met een handicap, maar zijn toch volledig ge├»ntegreerd in de bedrijfsprocessen. De functies zijn verdeeld over vele gebieden van het bedrijf en omvatten banen op de verpakkingsafdeling, bij de vernietiging van documenten en in het bedrijfsrestaurant. Bovendien zijn de Darmst├Ądter Werkst├Ątten al vele jaren betrokken bij het onderhoud van het terrein.

Ons bedrijfsrestaurant koopt ook landbouwproducten in van de boerderij van de diaconie uit Nieder-Ramstadt, Sonnenhof. De boerderij is een gecertificeerd biologisch bedrijf volgens de Naturland-richtlijnen.

Hogescholen en universiteiten


R-Biopharm richt zich al jaren op het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve oplossingen op het gebied van voedings- en diervoederanalyse en klinische diagnostiek. Innovatie is altijd een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur geweest en we nemen onze verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe door de gezondheid en het welzijn van de bevolking te bevorderen met onze innovatieve producten. Dit doen wij door middel van effectief onderzoek en ontwikkeling die hun vruchten afwerpen door een intensieve samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs.

Daarom zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan met universiteiten in en rond Darmstadt om enerzijds de uitwisseling van kennis te bevorderen en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe producten te stimuleren. Bovendien hebben de studenten de mogelijkheid om betrokken te raken bij ons bedrijf via werk-studieprogramma’s tijdens het volgen van een opleiding, door middel van stages en het schrijven van afstudeerscripties die betrekking hebben op delen van ons bedrijfsonderzoek.

In samenwerking met de Martin-Behaim-Schule en het Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Darmstadt kunnen studenten bovendien een jaar lang stage lopen op onze bedrijfsafdelingen. De eenjarige stages bieden inzicht in verschillende werkgebieden en -processen en bieden studenten de mogelijkheid om vertrouwd te raken met en onderzoek te doen naar tal van werkmethoden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Circus Waldoni


R-Biopharm ondersteunt de Waldoni Kinder- und Jugendstiftung, die de sociale projecten van Circus Waldoni uitvoert. Sinds 2004 is het Circus Waldoni, dat gevestigd is in de zuidelijke deelgemeente Darmstadt-Eberstadt, verantwoordelijk voor een aantal gemeenschapsprojecten voor kinderen en jongeren uit sociaal achtergestelde milieus met een verscheidenheid aan etnische en culturele achtergronden. In de huidige sociale context krijgen kansarme jongeren zelden de juiste kansen om succesvol te worden en volledig te integreren. Wetenschappelijk onderzoek naar het voork├│men van drugsgebruik en geweld heeft aangetoond dat het succesvol betrekken van kansarme kinderen bij spel en sport voorkomt dat zij in bendes terechtkomen en verslaafd raken. Circus Waldoni wil dit doel bereiken door projecten aan te bieden in het kader van circuswerk en kinderen en tieners daarbij te betrekken. R-Biopharm ondersteunt de inspanningen van Circus Waldoni al lang.

Aktion Kinderzukunft


Medewerkers van R-Biopharm ondersteunen “Aktion Kinderzukunft” (de actie Kindertoekomst), die tot missie heeft hulp te bieden aan kinderen in crisissituaties, vooral in Oost-Europa. Onder het motto “kerstpakketten voor kinderen in nood” roept Kinderzukunft kleuterscholen, scholen, gezinnen, verenigingen, bedrijven en particulieren op om kerstpakketten voor behoeftige kinderen in Oost-Europa in te pakken. Aktion Kinderzukunft rijdt de ingezamelde pakketten in december in verschillende konvooien naar Roemeni├ź, Bosni├ź-Herzegovina en Oekra├»ne. Daar worden de pakketten uitgedeeld aan wees- en straatkinderen, zieke kinderen en kinderen uit arme gezinnen in kindertehuizen, scholen, kleuterscholen, ziekenhuizen en sloppenwijken. Veel kinderen in de wereld weten niet wat het betekent om persoonlijke cadeaus te ontvangen vanwege de extreme armoede waarin zij en hun gezinnen leven. Wij willen deze kinderen met Kerstmis een sprankje hoop bieden en helpen hun leed enigszins te verzachten, in ieder geval met Kerstmis.

Kids Academy


In ons bedrijf hebben we verschillende bedrijfsevenementen georganiseerd waarbij kinderen en jongeren kennis konden maken met de activiteiten in ons bedrijf. Enerzijds was het de bedoeling om kinderen van werknemers vertrouwd te maken met het beroep van hun ouders. Anderzijds konden ook kinderen van wie de ouders niet voor R-Biopharm werken, in samenwerking met een stichting, deelnemen aan de evenementen en zo kennismaken met de activiteiten binnen het bedrijf. Ook al is plezier een belangrijk kenmerk van de Kids Academy, het educatieve aspect wordt niet vergeten. In het gebouw is een parcours ingericht met verschillende stations waar kinderen en tieners op een voor de leeftijd geschikte manier kunnen experimenteren. Daarnaast kunnen ze ook kennismaken met onderzoeksterreinen en zo op een speelse manier een voorproefje krijgen van wetenschappelijke en technische idee├źn.

SOS Kinderdorpen


SOS Kinderdorpen is al meer dan 60 jaar een pleitbezorger voor de behoeften, zorgen en rechten van kinderen. Hun inspanningen richten zich op in de steek gelaten of verwaarloosde meisjes en jongens en kansarme gezinnen. SOS Kinderdorpen wil behoeftige kinderen en tieners helpen een beter leven te krijgen en hen een toekomst bieden. SOS Kinderdorpen zijn te vinden in 134 landen over de hele wereld. In meer dan 500 SOS Kinderdorpen groeien momenteel ongeveer 58.000 meisjes en jongens op in een gezin, samen met broers en zussen in een huis binnen een lokale gemeenschap. Als vereniging zonder winstoogmerk is SOS Kinderdorpen afhankelijk van donaties. R-Biopharm ondersteunt SOS Kinderdorpen regelmatig financieel.

Warenkorb Pfungstadt


“Warenkorb Pfungstadt” is een vrijwilligersgroep die zich ten doel heeft gesteld hulp te bieden aan burgers in persoonlijke en financi├źle moeilijkheden. Eenmaal per week verdeelt de voedselbank voedsel dat door winkels en bedrijven wordt verstrekt en dat door voedselbankhelpers wordt opgehaald. Nadat de voedselbank een tijdje actief was, ontstond de “kindermand” van Pfungstadt. Naast speelgoed, kleding en schoenen voor kinderen, bevat deze ook huishoudelijke artikelen en kleding voor volwassenen. Medewerkers van R-Biopharm ondersteunen zowel de voedselbank als de kindermand met donaties in natura.

Computerwerk Darmstadt


We vernieuwen onze IT-systemen regelmatig. Op het moment dat oude hardware wordt vervangen door nieuwe, doneren wij de gebruikte apparatuur aan “Computerwerk Darmstadt”. In de computerwerkplaats worden de hardware en de onderdelen ervan opgeknapt en gedoneerd aan de mensen die deze nodig hebben.

Personeelsvoordelen

Regionale biologische gerechten


Ons bedrijfsrestaurant biedt een breed scala aan maaltijden aan. Voor de bereiding worden vrijwel uitsluitend biologische producten gebruikt. Warme en koude maaltijden, seizoensgebonden gerechten, soepen, salades en desserts worden dagelijks vers bereid. Door producten lokaal in te kopen versterken we enerzijds de regionale landbouw en verminderen anderzijds de transportgerelateerde milieu-impact.

Sportactiviteiten


Wij ondersteunen de sportieve activiteiten van onze medewerkers. Ter bevordering van hun gezondheid en conditie bieden wij talloze mogelijkheden aan. Plezier en saamhorigheid staan altijd voorop bij onze teamactiviteiten. Onze medewerkers nemen regelmatig deel aan de J.P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt en de Firmen-Ultra-Triathlon in Pfungstadt, gaan samen joggen, organiseren voetbaltoernooien en schaakwedstrijden en gaan samen op skiweekends.

Academy


Een van onze doelstellingen is om onze medewerkers vakoverschrijdend op te leiden. Daartoe hebben we de R-Biopharm Academy opgericht, die naast de specialistische kennis van onze medewerkers ook persoonlijke ontwikkeling bevordert. Het achterliggende concept is om de horizon van mensen te verbreden door een breed scala aan thema’s aan te bieden en daarmee de capaciteiten en expertise van onze medewerkers te verbreden.

Milieubescherming

Gebruik van hernieuwbare energie├źn


Als gevolg van het toenemende milieubewustzijn in de samenleving werd duurzaamheid ook voor ons een belangrijk thema. Op onze locatie in Darmstadt hebben we twee fotovolta├»sche systemen op het dak van het bedrijfspand ge├»nstalleerd. De eerste fotovolta├»sche installatie is sinds 2010 in bedrijf en heeft een vermogen van 24 kWp. De tweede werd in de zomer van 2014 ge├»nstalleerd en levert 55 kWp. Door het gebruik van de twee fotovolta├»sche systemen met een totaal vermogen van ongeveer 80 kWp kunnen we onze CO2-uitstoot met ongeveer 50 ton per jaar verminderen. Daarnaast heeft het hoofdkantoor van het bedrijf een warmtekrachtcentrale, die elektriciteit en warmte produceert die allemaal intern wordt gebruikt. De CO2-uitstoot van de warmtekrachtcentrale is ongeveer een derde lager dan bij gescheiden warmte- en elektriciteitsproductie. Ook minimaliseren we ons eigen energieverbruik door effici├źnte verwarmings- en ventilatietechnologie en gebruiken we steeds meer energiebesparende leds voor de verlichting. Ook op andere gebieden optimaliseren we ons energieverbruik, bijvoorbeeld door het vervangen van koelsystemen of het actief en energiegericht gebruiken van gebouwsystemen. Tot slot biedt het gebruik van groene IT-systemen ons de mogelijkheid om op de werkplek energie te besparen, terwijl wij dankzij digitalisering een groot deel van de communicatie papierloos kunnen laten verlopen.

Lokaal inkopen


In ons bedrijf streven we ernaar om lokaal in te kopen. Wij kopen bij voorkeur in bij lokale leveranciers en gebruiken alleen leveranciers op grotere afstand als er geen lokale leverancier kan worden gevonden. Deze overweging is enerzijds ingegeven om de regionale economie te ondersteunen en anderzijds de transportroutes te verkorten om de daarmee samenhangende milieu-impact te verminderen.

Duurzame verpakkingsoplossingen


Bij de inkoop van onze primaire en secundaire verpakkingen zorgen wij ervoor dat deze, indien mogelijk, biologisch afbreekbaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geheel of gedeeltelijk composteerbare materialen zonder weekmakers of schadelijke stoffen. Al onze papieren verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en geen enkel product hoeft op een vuilstort terecht te komen. Op lange termijn zijn we van plan om kunststoffen te vervangen door biologisch afbreekbare materialen. Voor de afvoer van onze B2C-producten (business-to-consumer) zijn wij aangesloten bij afvalverwijderaars die wij volgens zorgvuldige criteria hebben geselecteerd. Op verzoek kunnen we het bijbehorende certificaat overleggen.